Velkommen til skolestart

Mandag 22.august er første skoledag i Evenes. 

Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår! 

2.-10.kl møter på sine klasserom. Elever i 1. kl vil få egen informasjon fra skolen i løpet av dagen. 

Evenes skole utvendig Terje Bartholsen

Her finner du skoleruta for 2022/2023