Velkommen på Nettverksforum Evenes

Vi minner om nytt møte tirsdag 28. februar kl. 18.00 på rådhuset med påmelding dagen før. I november ble første infomøte i «Nettverksforum Evenes» gjennomført «i fjøsen» hos Åse Elvemo. Dette var for å lodde stemningen for hvem som vil kunne være aktuelle aktører innenfor f.eks. småskala tilbud/virksomhet som overnatting, gårdsopplegg, natur- og sjøopplevelser (fiske-/fjellturer) og lokal mat.

En håndfull personer møtte, der tre av de driver småskala virksomhet i kommunen i dag. Vi vil nå forsøke et nytt møte da det ryktes at noen ikke kunne møte av ulike årsaker.

Målet for neste møte er å favne noen flere slik at dette, i første omgang, kan bli en arena for utveksling av erfaring, råd og tips. Det er også kommet inn en idé om å stifte en lokal næringsforening.

Vi forsøker også og få et par tre lokale gründere/idétakere/etablererer og gi en kort info om deres erfaringer i idé- og oppstartfasen.

Vel møtt på rådhuset tirsdag 28. februar kl. 18:00. 
Kom og ta ettermiddagskaffen og en kjeks! 

Påmelding skjer innen 27. februar til: Samfunnskontakt Geir Sakariassen, geir.sakariassen@evenes.kommune.no