Vekst i innbyggertall i 2.kvartal 2023

Det er en gledelig vekst i innbyggertallet på 13 personer i Evenes kommune i 2.kvartal 2023. 

Totalt er det nå 1330 innbyggere i Evenes.