Valgdagen 11.september

Her finner du informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen i Evenes kommune.  

Valglokaler 2023
Stemmekrets Valglokale Åpningstider
Tårstad Bygdehuset Solbakken kl. 12.00- 19.00
Evenesmark Evenesmark grendehus kl. 12.00- 19.00
Liland Liland barnehage (kjeller) kl. 12.00- 19.00
Bogen Evenes samfunnshus kl. 12.00- 19.00

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du var folkeregistrert den 30. juni iår. Du kan velge fritt hvilket valglokale i Evenes du vil benytte.

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge til og med fredag 8.september. I Evenes kommune tar vi imot forhåndsstemmer på rådhuset fra kl 08-15. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om valget på den nasjonale valgsiden: Informasjon om valget på valg.no