Valg av Ungdomsråd

Frist for å melde seg til valg er onsdag 20.september.

Det forrige ungdomsrådet ble valgt i november 2022. For å komme i dur med valg samme år
som kommune/fylkes- og Stortingsvalg, blir det også valg høsten 2023.

Vil DU være med?

Evenes ungdomsråd sammen med ordfører. Bak fra venstre: Johan Tverfjeld, Rena Høgli, Alva Ravn Korneliussen, Alisa Jordan, Ragna Rørvik Nilsen. Foran fra venstre: Sandrine Høgli, ordfører Terje Bartholsen og Marius Agersborg Skånhaug.  - Klikk for stort bildeEvenes ungdomsråd 2022-2023 sammen med ordfører. Bak fra venstre: Johan Tverfjeld, Rena Høgli, Alva Ravn Korneliussen, Alisa Jordan, Ragna Rørvik Nilsen. Foran fra venstre: Sandrine Høgli, ordfører Terje Bartholsen og Marius Agersborg Skånhaug. Stine Fedreheim

Et ungdomsråd skal jobbe for å fremme barn og unges synspunkter overfor lokalpolitikerne.
Kort sagt; Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et enda bedre sted å bo for barn
og unge. 
For å stille til valg må du: 

  • Være bosatt i Evenes, eller ha Evenes kommune som hjemsted (hvis du bor på hybel)
  • Være mellom 13 og 19 år

Det skal velges 5 faste medlemmer og 2 vara. Funksjonstida er 2 år. Av Ungdomsrådets medlemmer skal det velges leder og nestleder.

Vil du melde deg til valg?

Frist for å melde seg til valg: Onsdag 20.september.

Send navn, alder/klasse, mobil, hva gjør du på fritiden og hvorfor ønsker du å stille til valg.
Sendes til e-post/ sms: Birgitte Rørvik Bruun 

Valgdag

Valgdag: Fredag 29.september på Evenes skole
Elever i videregående skole stemmer via nett.