Valg av ungdomsråd i Evenes

Fredag 29.september er det valg av ungdomsråd i Evenes. 

Ungdommer i 8.-10.klasse får mulighet til å stemme ved Evenes skole i skoletida. 

Ungdommer på videregående blir kontaktet og får mulighet til å stemme over nett. 

Det skal velges 5 faste medlemmer og 2 vara. 

For å bli bedre kjent med kandidatene så har vi bedt dem om å presentere seg. Her kan dere lese mer om dem: