Valg av ungdomsråd i Evenes

Torsdag 24.november er det valg av ungdomsråd i Evenes. 

Ungdommer i 8.-10.klasse får mulighet til å stemme ved Evenes skole i skoletida. 

Ungdommer på videregående blir kontaktet og får mulighet til å stemme over nett. 

Det skal velges 5 faste medlemmer og 2 vara. 

For å bli bedre kjent med kandidatene så har vi bedt dem om å presentere seg. Her kan dere lese mer om dem.

Om Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et enda bedre sted å bo for barn og unge.

For å stille til valg må du

  • Være bosatt i Evenes, eller ha Evenes kommune som hjemsted (hvis du bor på hybel)
  • Være mellom 13 og 19 år

Ungdomsrådets oppgaver:

  • Gi uttalelser om saker i kommunestyret

  • Reise på Ungdommens fylkesting

  • Kan være med på å planlegge Ungdomskonferansen, Ungdomsidretten og innkjøp av utstyr til Utstyrssentralen.

  • Kan lage til arrangementer for ungdom