Valg av Ungdomsråd i Evenes

Det skal velges nytt ungdomsråd i Evenes. Vil DU være med?

Et ungdomsråd skal jobbe for å fremme barn og unges synspunkter overfor lokalpolitikerne. Kort sagt; Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et enda bedre sted å bo for barn og unge. 

For å stille til valg må du: 

• Være bosatt i Evenes, eller ha Evenes kommune som hjemsted (hvis du bor på hybel)

• Være mellom 13 og 19 år

Årets komite for Ungdomskonferasen der vi hadde Erlend Elias med som foredragsholder. - Klikk for stort bildeÅrets komite for Ungdomskonferansen med blant annet Erlend Elias som foredragsholder. Det skal velges 5 faste medlemmer og 2 vara. For å komme i samme dur som kommune-og stortingsvalget, så blir funksjonstida til dette ungdomsrådet fram til oktober 2023. Av Ungdomsrådets medlemmer skal det velges leder og nestleder. 

Vil du melde deg til valg?

Frist for å melde seg til valg: Fredag 18.november.

Send navn, alder/klasse, mobil, hva gjør du på fritiden og hvorfor ønsker du å stille til valg.

Sendes til e-post/ sms: Birgitte Rørvik Bruun 

Valgdag

Valgdag: Torsdag 24.november på Evenes skole

Elever i videregående skole stemmer via nett.