Ungdomskonferanse og temakveld for voksne

Torsdag 29.september arrangeres årets Ungdomskonferanse og Temakveld for voksne i flerbrukshallen ved Evenes skole.

Målgruppen for konferansen er ungdomsskoleelever i Evenes og Tjeldsund, og temaene psykisk helse og Skeivt kulturår vil prege konferansen.

På scenen står Erlend Elias med sitt show hvor byr han på en artig, ærlig og heftig stund. I år samarbeider Ungdomskonferansen med den samiske festivalen Márkomeannu. Det gjør at vi også møter samiske artister og kunstnere, og representanter fra UNN og UIT på scenen i forbindelse med at 2022 er Skeivt kulturår.

På kveldstid er det temakveld for voksne, samme sted fra kl.17.30. Foreldre, de som jobber med barn og unge, og andre interesserte er velkommen.

Erlend Elias starter kvelden med sitt foredrag “Se hverandre”, som er spesielt rettet mot de som jobber med barn og unge.

Barnevakten.no kommer med sitt nyeste foredrag om gaming – til bekymring og begeistring. Få praktiske råd om hvordan du som voksen kan engasjere deg i barnas gaming.

Årets arrangement avsluttes med felles klubbkveld for ungdommene i ETS kulturskoles lokaler i Boltåsen fredag kveld.

Arrangementet er et samarbeid mellom Tjeldsund Ungdomsråd, Evenes elevråd, ETS Kulturskole, Evenes og Tjeldsund kommuner og Márkomeannu, UIT og UNN. 

 

Plakat Ungdomskonferansen 2022