Tiltakspakke for sykepleiere

Evenes kommune har nå vedtatt egen tiltakspakke for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen. 

Kommuner i området er i konkurranse med hverandre og spesialisthelsetjenesten om sykepleierne. Evenes kommune har derfor vedtatt en egen tiltakspakke for sikre forsvarlig sykepleierdekning og gode tjenester til våre innbyggere i dag og i tiden fremover. 

Tiltakspakke for å rekruttere og beholde sykepleiere

Kommunen har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver og arbeidsplass for sykepleierne.

Tiltak for å rekruttere nye sykepleiere:

  • Signeringstilbud 50 000,- (engangsbeløp)
  • Personlig tillegg på kr 20 000,- på grunnlønn
  • Tilbud om gratis husleie i bolig i 4 mnd

Tiltak for å beholde våre sykepleiere:

  • Mulighet til å ta relevant videreutdanning 
  • Personlig tillegg på kr 20 000,- 
  • Mulighet for funksjonstillegg ved økt ansvar
  • Kompetansehevingsdager

Ønsker du å jobbe hos oss som sykepleier?

 Her kan du søke på sykepleierstilling

Her kan du lese hele dokumentet: Tiltakspakke for å rekruttere og beholde sykepleiere (PDF, 542 kB)

Sansehagen