Tilskudd for eksterne arbeidsgivere – Sommerjobb for ungdom i Evenes

Evenes kommune kan gi tilskudd til arbeidsgivere ved at de forplikter seg til å gi sommerjobb til ungdom i 2024.

Kommunen søker derfor etter aktuelle arbeidsgivere i Evenes som ønsker å tilrettelegge for sommerjobb til ungdom. Arbeidsgivere som er interessert i å delta, oppfordres til å søke Evenes kommune om ordningen.

Aktuelle arbeidsoppgaver må være rettet mot og egnet for ungdom. Det kan være innenfor et bredt spekter. Ved usikkerhet om oppgaver kan være egnet, oppfordrer vi til å ta kontakt med kommunen.

I utgangspunktet dekker Evenes kommune 50 % av lønnsutgifter, feriepenger, og arbeidsgiveravgift.

Evenes kommune og tilskuddsmottakere skal samarbeide om tildeling av jobb til ungdom. Det vil likevel ikke være et vilkår om tildeling av ungdom gjennom ordningen/kommunen, og arbeidsgivere kan ansette ungdom på eget initiativ så lenge det er innenfor retningslinjene for ordningen.