Tilflytterteam er etablert

Det er etablert et tilflytterteam som skal koordinere Evenes kommunes innsats for å få nye innbyggere til kommunen, samt ta godt imot de som flytter hit.

Tilflytterteamet består av samfunnskontakt Geir Sakariassen, HR-rådgiver Torill Larsen og pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun. - Klikk for stort bildePå bildet ses samfunnskontakt Geir Sakariassen, HR-rådgiver Torill Larsen og pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun. Unn Kristin Laberg Tilflytterteamet består av samfunnskontakt Geir Sakariassen, HR-rådgiver Torill Larsen og pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun.På planstadiet er ideer som velkomstbrev, kafé for nye innbyggere og en egen velkomstvert. Det er også under utarbeiding en strategi for å få flere innbyggere. Den største utfordringen er å skaffe nok boliger.