Tilbud om 4.dose til alle over 75 år i Evenes

Alle personer over 75 år anbefales å ta en ny oppfriskningsdose. 

Anbefalingen gjelder uavhengig av om du har gjennomgått koronasykdom etter forrige dose. 

Tilbud om 4. dose i Evenes kommune

Evenes kommune gir tilbud om 4.dose til våre innbyggere over 75 år på følgende dager:

- Mandag 25. juli fra kl 10- 14

- Mandag 1.august fra kl 10-14

Sted: Evenes omsorgssenter, storstua.

Det er ingen timebestilling. Vi anbefaler å bruke hele åpningstiden for å unngå lang ventetid. 

FHIs prioriteringsrekkefølge

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer med hjemmesykepleie over 75 år og eldre
2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
3. Aldersgruppen 75-79 år   

Alle sykehjemsbeboere fikk tilbud om fjerde dose i uke 27, og det pågår vaksinering av personer med hjemmesykepleie.