Suppleringsvalg eldrerådet

Kommunestyrets valgkomite søker etter nytt medlem til eldrerådet for resten av valgperioden (fra nå og frem til kommunevalget 2023).  

Er du interessert i å være medlem, kan du melde deg til rådhuset tlf 769 81500 eller epost postmottak@evenes.kommune.no innen utgangen av mandag 20.juni. 

Kommunestyret beslutter i sitt møte tirsdag 21.juni hvem som blir nytt medlem i Eldrerådet.