Støytiltak på boliger utenfor Evenes flystasjon

Forsvarsbygg har befart alle de boliger som vi mener er aktuelle for å bli vurdert for støytiltak utenfor Evenes flystasjon

Det er matrikkelen på tidspunkt da reguleringsplanen for Evenes flystasjon ble vedtatt (17.11.2020), og beregninger av utendørs lydnivå utført av SINTEF, som er lagt til grunn.

Dersom det er noen boligeiere som ikke har blitt kontaktet for befaring, og som mener at deres bolig skulle ha blitt vurdert, imøteses en e-epost på servicesenter@forsvarsbygg.no eller telefon 468 70 400.