Spillemidler er fordelt

Fordeling av spillemidler 2022: Kommunen har fått kr. 4 000 000 til Flerbrukshallen, kr. 300 000 til ballbingen Evenes skole og kr. 300 000 til Liland aktivitetspark Evenes skole.

Tilsammen har Evenes kommune iår som ifjor kommet godt ut av tildelingen når man ser på antall søkere, søknadssummer og pott til fordeling. Dessverre fikk ikke Bogen friluftspark spillemidler til nærmiljøanlegg. Det var kø/prioriteringssystem og at det var en helt ny søknad som avgjorde, ikke innhold. Muligheten for å få spillemidler neste år er stor.

Full oversikt over tildelinger finner du her (dette forslaget fra fylkets saksbehandler ble enstemmig vedtatt):