Selger din bedrift tobakk?

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret.

Dette gjelder både grossister og salg til forbruker. Registreringsplikten omfatter også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater ifølge Helsedirektoratet. 

Evnenes kommune gjør årlige tilsyn med salgssteder.

Registrer ditt salgssted for tobakk

Avgift

I 2023 er den årlige tilsynsavgift på 5120 kr for fast salg. Kommunen sender i disse dager ut faktura for tobakksavgift. 

Salgssteder som avslutter salget, må huske å avregistrere seg for å unngå krav om tilsynsavgift og tilsyn etter at salget er avsluttet.

Mer informasjon

På Helsedirektoratets nettside kan du lese mer om tobakkssalgsregisteret: Om tobakksalg