Opphør av kommunal skuddpremieordning for smårovvilt

Evenes kommune har vedtatt at ordning med kommunal skuddpremie på smårovvilt opphører f.o.m. 1.1.2023. 
Skuddpremieordningen inkluderte skuddpremie på rev, mink, med mer.

Smårovvilt som er skutt og dokumentert før 1.1.23 blir satt fortløpende til utbetaling fra Evenes kommune. 
Hvis det er smårovvilt som ikke er sendt inn til dokumentasjon, må det snarest etableres kontakt med Stein-Even Fjellaksel enten på e-post til
stein-even.fjellaksel@evenes.kommune.no eller på telefon 41105187.

Evenes- og Tjeldsund beitelag vil videreføre sin ordning med skuddpremie for rev. For nærmere detaljer henvises til informasjon fra beitelaget i kommende utgave av Evenesnytt.

Inntil videre er kontakt til beitelaget ifm. skuddpremie på rev:
Navn: Birgitte Rørvik Bruun (leder beitelaget)
Telefon: 97054142 
E-post: brbruun@online.no