Oppdatert status ekstremvær 02.02.24 kl. 09.55

Statusoppdatering strøm kl 09.55:

Noranett melder om at det ennå er noen abonnenter i Evenes som er fri for strøm pga feil på høyspentlinje. Feilrettinger pågår.

Ta kontakt med kommunen på tf 769 81 500 dersom du har spørsmål eller har behov for bistand.

Noranett oppdaterer på sine hjemmeside:

https://www.noranett.no/nyheter/status-etter-uvaret