Offentlig ettersyn: Folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår har blitt revidert etter planen. 

Folkevalgtes arbeidsvilkår legges til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets møte 21.juni 2022. 

Her kan du lese dokumentet: Folkevalgtes arbeidsvilkår (PDF, 107 kB) 

Høringsfrist: 20.juni 2022

Innspill kan sendes til postmottak@evenes.kommune.no