Offentlig ettersyn: Budsjett 2023 - Handlingsplan 2023-2026 - Betalingssatser 2023

I henhold til kommunelovens § 14-3 skal Formannskapets innstilling til
årsbudsjett og handlingsplan, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Dokumentene ligger på vår hjemmeside, samt i ekspedisjonen på rådhuset til offentlig ettersyn fra og med 01.12.2022 til og med 14.12.2022: 

BUDSJETT 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023-2026 (L)(61628) (PDF, 5 MB)

Gebyr og betalingssatser 2023 (L)(61478)

Budsjett 2023 – handlingsplan 2023-2026, samt betalingssatser 2023 behandles av Kommunestyret 15.12.2022.

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til:

Evenes kommune, postboks 43, 9534 Liland eller på e-post til: postmottak@evenes.kommune.no.

Alle henvendelser vedrørerende dette merkes:  "Innspill til budsjett 2023"

Frist for innsending av merknader er 14.12.2022.

Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-202 - Klikk for stort bildeBudsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026