Nye prioriteringer for 4.vaksinedose

På grunn av økt smitte i sommermånedene, anbefaler nå FHI 4.dose til følgende grupper: 

Prioritet nr. 1:  Sykehjemsbeboere og sårbare personer  med hjemmesykepleie (over 75 år)

Prioritet nr. 2: Aldersgruppen 80 år og eldre

Prioritet nr. 3: Aldersgruppen 75-79 år 

Den nye varianten av koronaviruset sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør det er nødvendig å øke beskyttelsen for de med høyest risiko for alvorlig sykdom. 
Kommunen har i dag bestilt flere vaksinedoser som leveres i uke 29. Frem til da er vi nødt til å prioritere de dosene vi har på sykehjemsbeboere og personer som får hjemmesykepleie. Aktuelle personer i første prioritet vil bli kontaktet av kommunen. 

Det kommer mer informasjon når kommunen har fått vaksinedoser, samt planlagt nærmere hvor vaksineringen utføres.