Ny gang- og sykkelvei

Forsvarsbygg melder om at det nå anlegges gang- og sykkevei mellom Evenes flystasjon og Harstad/ Narvik Lufthavn, Evenes. 

Forsvarsbygg har kjøpt en del av Thore Stunes parkeringsområde for å avgi plass til ca 410 meter meter gang- og sykkelsti. 

Taraldsvik Maskin AS har fått kontrakt med Forsvarsbygg med å anlegge denne veien. Oppstarten av arbeidet skjer i begynnelsen av august, og antas ferdig i løpet av november. 

Forsvarbygg - Klikk for stort bildeDen nye gangveien kommer der fremste rekke på parkeringen er i dag. Fv: Thomas Helland, seksjonssjef Forsvarsbygg, fra Tarladsvik Maskin AS Hans-Erik Aspenes, daglig leder, Lene Rasch, HR og HMS ansvarlig, Pål Hansen prosjektleder, Bjørn-Tore Dahlberg, ingeniør, Vigdis By Kampenes avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Terje Bartholsen, ordfører Evenes kommune og Carl-Oscar Pedersen, seksjonssjef Forsvarsbygg.

Forsvarbygg omtaler saken på sin hjemmeside.