Modernisering av pasientvarslinganlegget på Evenes omsorgssenter

Kommunestyret har vedtatt at det skal anskaffes nytt pasientvarslingsanlegg på Evenes omsorgssenter, da det gamle anlegget er gammel og utdatert.

Evenes omsorgssenter Stine Fedreheim Dette er i tråd med nasjonale føringer om innføring av velferdsteknologi i kommunene. Evenes kommune har inngått avtale med VOLT og NetNordic for oppkobling av utstyr. NetNordic er leverandør innen e- helse og helseteknologi, som skal bidra til en sikker og helhetlig pasientbehandling, både på institusjon og for hjemmeboende. 

 

 

Hva betyr dette for beboerne på Evenes omsorgssenter?

- Digitalisering av våre løsninger gir bedre internettilgang på hele huset, og mulighet for gjestenett for besøkende og beboere.

- Ansatte vil raskere få opp disse varslene når pasienten ringer på og se hvor pasienten befinner seg, ved hjelp av en smarttelefon som alle på vakt bærer med seg. 

- Alle romdørene på sykehjemmet vil få e-lås (hotellås). E-lås gir den enkelte pasient kun adgang til eget rom.

- Pasientene vil fortsatt ha en alarmknapp slik at de kan tilkalle hjelp.

- Andre trådløse alarmsendere som magnetkontakt, trekksnor, sengealarm, bevegelsesalarm, dør/ vindussensor, stolsensor, tråkkematte etc. må vurderes individuelt og plasseres ut etter behov.

Arbeid pågår

Pasienter, beboere, ansatte og besøkende vil oppleve arbeidere som er her for å legge opp kabler og montere utstyr. Vi ber om forståelse for at det kan bli noe bråk i perioder.