Midlertidig busstopp ved skolen

Fra skolestart 22.august vil den gamle busstoppen ved Evenes skole være i bruk. 

Bussene vil kjøre via Birkelundsveien - Rudolfsletta - Bjellgamveien.

Det pågår et arbeid med å lage ny busstopp, men dette arbeidet er ikke ferdig ennå. Kommunen vil derfor bruke den gamle busstoppen midertidig. 

Skolen vil fotsatt ha vakter tilstede.