Meld flytting før 1.juli - vinn gratis pizza til deg og dine venner.

Alle er like viktige: Meld flytting før 1. juli – vinn gratis pizza til deg og dine venner!

For Evenes er alle innbyggere like viktige – hele året. Men spesielt viktig er innbyggertallet 1. juli. Det bestemmer hvor mye penger vi har å bruke året etter - til skole, til eldreomsorg, til asfalt på veiene og alt det andre som kommunen driver med og som kommer alle innbyggere til gode.

Ordfører Terje Bartholsen  Alle kommuner har en del som bor i kommunen uten å melde flytting. Vi oppfordrer alle til å bli Evenes-væringer. Sjekk derfor at du har meldt flytting – FØR 1. juli.

Flytting meldes enkelt her: Meld flytting 

Trenger du bistand, kontakt kommunen. Vi hjelper så gjerne

I fjor var vi nede i 1308 innbyggere på ettersommeren. Siden har det økt litt så vi er 1334 i dag. Vi håper vi nådde bunnen i 2021 og at vi gradvis vil vokse i tiden som kommer. Vi må bli flere! Økt innbyggertall er helt nødvendig for at vi fortsatt skal være en god kommune å bo i - for både gamle og nye Evenes-væringer. Det er gjennomført en samfunnsanalyse som forespeiler oss 450 nye innbyggere fram mot 2030.

For å lykkes med det krever det mye av kommunen. Vi oppfordrer derfor alle som bor her til å forsikre seg om at de er registrert i folkeregisteret som Evenes-væringer.

Alle som sender inn skjermdump, kopi, bilde eller på annen måte bekreftelse på at de har meldt flytting til Evenes i tidsrommet 1/7 2021 – 30/6 2022 deltar i trekningen av fem gavekort på tusen kroner hver – valgfritt på Niingskroa eller Evenes grill & bar. Send bekreftelsen på postmottak@evenes.kommune.no

Velkommen som Evenes-væring!