Koronavaksinering 30.september

Evenes kommune tilbyr koronavaksine til våre innbyggere fredag 30.september kl 12- 14 på Evenes omsorgssenter. 

Følgende personer anbefales å ta oppfriskningsdose: 
 

Ingen timebestilling.

Vi oppfordrer til å benytte hele åpningstiden for å unngå kø. Vaksinen er gratis. Dersom du er i risikogruppen, ber vi om at du tar med deg dokumentasjon på dette, f.eks. en resept, epikrise eller annet skriv fra sykehus. 

Hvis du har hatt Covid 19 og fått det bekreftet med PCR test, kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning

Mer informasjon om koronavaksine: Helsenorge: Koronavaksine