Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Evenes kommune har fremdeles midler øremerket kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter- runde 6.

Restpotten er på kr. 200 000                                                                               

Midlene skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med en nedstenging høsten 2021. 

Mål for ordningen

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av korona-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av korona- pandemien. 

Virksomheter som faller inn under målet for ordningen kan få dekket dokumenterte kostnader og tap som følge av nedstenging og/eller omsetningssvikt som følge av korona, eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført etter 1. november 2021.

Målgruppe

  • Kun virksomheter registrert i Evenes kommune kan søke støtte.
  • Virksomheter som har opplevd tap av omsetning/inntekter og/eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført etter 1. november 2021. 

 

Søknadsfrist: 3. juni 2022