Informasjon om nødvarsel

Norske myndigheter har etablert en varlingstjeneste slik at politiet eller Sivilforsvaret kan sende ut nødvarsel til befolkningen. 

Alvorlige hendelser kan oppstå brått, og da er det viktig at vi får informasjon om hva som skjer og hva vi bør gjøre. 

Her kan du se  en informasjonsfilm om nødvarsel:

Mer informasjon (også på flere språk)

Informasjonsark om nødvarsel (bokmål)

Informasjonsark om nørvarsel (engelsk)

Informasjonsark om nørvarsel (ukrainsk)