Høyspentledning Kvandal-Kanstadbotn

Dagens 132 kV ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder og skal reinvesteres. Ny ledning vil erstatte dagens ledning. Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet, men det blir lagt en fiberkabel over sundet som en del av denne fornyelsen.

Statnett har laget en egen prosjektside hvor man kan finne all offentlig informasjon om prosjektet, melde seg på nyhetsbrev, finne kontaktinformasjon m.v.

Følg prosjektet her.