Høring planprogram Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2024-2028, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. Høringsfrist er 10. mai.

Planprogrammet omhandler revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018. 

Les mer og se forslag til planprogram under kunngjøringer/høringer her.