Hogst på Liland mellom Høgda & Øysundet

Evenes kommune vil gå i gang med hogst av skog på arealene som er mellom Høgda og Øysundet på Liland (gnr 19 bnr 224)

Det vil bli aktivitet i form av hogstmaskiner samt noe bygging av lunneplass og oppflising av virket på starten av Sundveien.
Fagerhaug maskin AS er skogentreprenør, og vil være synlig på stedet.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med Stein-Even Fjellaksel på telefon 41105187 eller per e-post: Stein-even.fjellaksel@evenes.kommune.no

Felling av skog ved Fagerhaug Maskin.  - Klikk for stort bilde Fagerhaug Maskin AS

 

 

 

 

 

 

 

Felling av skog ved Fagerhaug Maskin  - Klikk for stort bilde Fagerhaug Maskin AS