Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Evenes kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til våre innbyggere. Dette omfatter:

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får ned strømregningen. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak. I tillegg vil boligeiere få råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger, blant annet.

 

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning
Evenes kommune gjennomfører i 2023 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av Energiportalen og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

 

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset boligen din og husholdningens økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender for å finne ledige tider.


Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

 

Kampanjen er finansiert av Nordland fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.