Forslag og ønsker til type aktiviteter, tiltak og tilrettelegging under Friluftslivets år 2025

Evenes kommune ble kåret til Norges 3. beste friluftskommune i 2015. Nå dukes det for Friluftslivets år 2025. Midtre Hålogaland friluftsråd og kommunen ønsker tips til hva friluftsrådet skal satse på i vår kommune. 

I forbindelse med Friluftslivets år 2025 har Miljødirektoratet bevilget 25 millioner til tiltak og aktiviteter tilknyttet dette. I tillegg har det nylig blitt kjent at Gjensidigestiftelsen har bevilget 50 millioner til det samme formålet.  Av dette får friluftsrådet får tildelt midler via Friluftsrådenes Landsforbund. Disse midlene skal brukes i medlemskommunene. 

Friluftsrådenes Landsforbund sin frist er knapp (satt til 22. mai med flere helligdager imellom). Vi inviterer lag og foreninger og andre til å komme med forslag/ønsker på type aktiviteter, tiltak og tilrettelegginger som kan være bra å fokusere på i Evenes i forbindelse med Friluftslivets år 2025 (NB! Det er ikke snakk om konkrete arrangement på dette tidlige tidspunkt). Frist 16. mai kl. 09.00. (Bruk tilbakemeldingsskjemaet nederst)  

Om Friluftslivets år 2025: 

Målsettinger:

  • Økt oppmerksomhet om friluftsliv og økt deltagelse i friluftsliv for hele befolkningen - med varig effekt
  • Ekstra fokus på friluftsliv for alle, friluftsliv i nærmiljøet, naturvennlig friluftsliv, friluftsliv og folkehelse og frivillighet i friluftslivet

Målgrupper:

  • Barn og ungdom
  • Mennesker som har lyst å være mer aktive i naturen
  • De som ikke kjenner friluftslivet fra før


En flott mulighet til å løfte frem friluftslivet - hvilke muligheter naturen og frivilligheten i vår kommune gir!

Tilbakemeldingsskjemaet: