Foreløpig valgresultat 2023

Her presenteres  den foreløpige opptellingen av stemmene til kommune- og fylkestingsvalget 2023. 

Kommunevalget

Kommunevalget 2023
Parti Antall stemmer Oppslutning % Mandat
Evenes Tverrpolitisk Liste 232 30,3 % 5
Arbeiderpartiet 221 28,9% 5
Høyre 122 15,9% 3
Senterpartiet 106 13,9% 2
Sosialistisk Venstreparti 40 5,2 % 1
Fremskrittspartiet 33 4,3 % 1
Venstre 11 1,4 % 0
Blanke 10
Sum opptalt hittil 775 17

Endelig resulatet

Det gjenstår minimum 33 stemmegivninger som skal telles etter kl. 17:00 tirsdag 12. september.

Valgoppgjør og kandidatkåring gjøres etter at alle stemmene er registrert og godkjent.

Fylkestingsvalget

Foreløpig resulatet fylkestingsvalget 2023
Parti Ant. stemmer Prosent
Arbeiderpartiet 146 24,7 %
Høyre 108 18,2%
Senterpartiet 99 16,7%
Fremskrittspartiet 79 13,3%
Industri- og næringspartiet 42 7,1%
Sosialistisk Venstreparti 36 6,1%
Rødt 26 4,4%
Venstre 14 2,4%
Kristelig Folkeparti 13 2,2%
Pensjonistpartiet 12 2,0%
Mijøpartiet De Grønne 8 1,4%
Norgesdemokratene 8 1,4%
Konservativt 1 0,2%
Partiet Sentrum 0
Blanke 28
Sum opptalt hittil 620

Det gjenstår minimum 33 stemmegivninger som skal telles etter kl. 17:00 tirsdag 12. september.

Valgdeltakelse i Evenes kommune

Valgdeltakelse i kommune- og fylkestingsvaglet 2023 for Evenes kommune. Fremmøteprosenten er 73,66 %.  - Klikk for stort bilde