Folkemøte ny reguleringsplan Bergviknes

Evenes kommune inviterer til folkemøte vedrørende varslet reguleringsarbeid på Bergviknes.

Varselet gjelder ny reguleringsplan for området som tidligere var avsatt til Bogen skole. Bogen skole er nå revet, og rivingen har frigitt et areal på ca. 15 dekar som Evenes kommune primært ønsker å benytte til barnehageformål og boliger. 

TID: onsdag 15. februar KL 1800
STED: Samfunnshuset i Bogen (N.B.: endret til samfunnshuset grunnet kolliderende arrangement på rådhuset).

 

Skisse over hvordan skoletomta kan bli. Bildet viser boligblokker, rekkehus og lekeplass. - Klikk for stort bildeSkissert plan på skoletomta Norconsult