Evenes og Tjeldsund kommuner innleder samarbeid om brannberedskap.

Evenes og Tjeldsund kommuner har blitt enige om samarbeid med felles brannsjef. Avtalens varighet er satt til 1 år i første omgang, og trer i kraft allerede 1.april 2024.

I tillegg har kommunene en intensjon å jobbe videre med å få en varig løsning på plass.

I samarbeidet inngår bl.a. lederfunksjoner, overordnet vaktberedskap og forebyggende tjenester. Et samarbeid på disse funksjonene vil føre til at kommunene vil ha en felles administrativ overbygning på fagområdene som tilligger brannvesenet å løse.

Evenes kommune vil fungere som vertskommune i avtalen som er inngått, og vil ha det overordnede ansvaret for administrasjon av samarbeidet. Avtalen bygger på et gjensidig samarbeid om tjenestene. Begge kommunene har egne dyktige brannkorps, stasjoner og utstyr - dette fortsetter som før.  Avtalen vil kunne forenkle koordinering av innsats og beredskap ved hendelser.

Begge kommuner er tilfreds med den midlertidige løsningen som nå er kommet på plass, og vi ser at den kan gi fundamentet for å jobbe videre med en felles satsning på fagområdet og beredskapen som vi er satt til å løse for samfunnet.