Evenes Frivilligsentral har fått hjemmeside

Evenes Frivilligsentral har fått hjemmeside på plass. Her kan du sjekke aktivitetstilbud og også se hva du kan bidra med.

Evenes Frivilligsentral

https://evenes.frivilligsentral.no/