Endringer som berører kommunal veterinærvakt

En av de veterinærene som har kontrakt om deltakelse i den kommunale veterinærvakta, har dessverre brått gått bort. Dette representerer 50% av vakttiden i vårt vaktdistrikt som omfatter kommunene Evenes, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord (unntatt vest for Gullesfjord).

Siden dette ble kjent for oss på onsdags morgen, har vi arbeidet på spreng med å finne akutte løsninger for å erstatte og fylle tomrommet i vaktplanen. Dette er ikke lett og vi har hatt svært kort tid på oss. Med velvilje fra de gjenværende vaktveterinærer og andre veterinærer/veterinærforetak i regionen, ser det nå ut til at vi klarer å «sy i hop» et opplegg som er forsvarlig, i alle fall de nærmeste ukene. Vi har enda en del vei å gå for andre halvdelen av sommeren, men vi kan forsikre om at vi gjør det som gjøres kan, for å få dette til. 

I en slik akutt oppstått situasjon, er det likevel slik at det kan være deler av et døgn eller helg at det kan bli kortvarige «hull» i vaktplanene eller lang svartid på vakttelefonen. Vi ber om forståelse for dette og forsikrer nok en gang om at vi gjør det som gjøres kan for å få færrest mulig slike perioder.

De gjenværende vaktveterinærene tar på seg mer vakt og nye foretak stiller opp og tar vakter i denne akutte situasjonen. Det er vi svært takknemlig for og retter en stor takk til de for det.

Telefonnummeret til veterinærvakta er fremdeles 770 27000.