Eiendomskatteliste 2023

Kommunestyret har i medhold av eiendomsskatteloven vedtatt utskriving av eiendomsskatt på «verker og bruk» med 7 promille, jfr. § 3c, samt på særskilt grunnlag i henhold til overgangsregel til §§3 og 4. Det er ingen endringer i utskrivingen av eiendomsskatt for 2023.

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, legges skattelista 2023 ute til offentlig ettersyn i minst tre uker.

Vi har valgt å legge ut listene elektronisk og du finner dem her: Offentlig ettersyn skatteliste 2023 (PDF, 538 kB)

Listene vil være tilgjengelig til 17. mars 2023.

Klage over taksten kan fremmes hvert år i henhold til eiendomsskatteloven § 19 så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til kommunen innen 7. april 2023.