Driftssetting av nytt sykesignalanlegg på Evenes omsorgssenter

I august informerte vi om oppstart for nytt pasientvarslingsanlegg ved Evenes omsorgssenter- og nå er vi straks i mål. 

Trådløs internett på Evenes omsorgssenter

Fra august og frem til nå har det pågått et stort arbeid med infrastrukturen på Evenes omsorgsssenter. Ansatte fra VOLT har jobbet for å få på plass ny kabling for å få trådløst internett på hele bygget. Nå kan vi endelig tilby våre beboere og besøkende tilgang til internett. 

I oktober var Netnordic tilstede for å teste utstyr og bistå med oppkobling. I begynnelsen av november var vi klar til å igangsette første avdeling, med god hjelp fra en ansatt fra Netnordic.

Nytt sykesignalanleg tatt i bruk

Over to dager testet vi utstyr slik at vi 03.11.2022 var klar til å sette i gang første avdeling. 

Fra uke 45 er vi klar til å driftsette også Lunebo og omsorgsboligene, og fra da vil hele det gamle anlegget være ute av drift.

Ansatte ved pleieavdelingen er positive til å ta ibruk det nye sykesignalanlegget.  - Klikk for stort bildeAnsatte ved pleieavdelingen er positive til å ta ibruk det nye sykesignalanlegget. Eli K. Strømsberg