Disse ble valgt inn i kommunestyret

Det nye kommunestyret er valgt inn for perioden 2023-2027:

Evenes Tverrpolitiske Liste:

 • Jan Inge Yttervik
 • Marianne Bergvik
 • Jan Egil Strand
 • Tone Merete Rørmark
 • Hans- Erling Hanssen

Arbeiderpartiet

 • Terje Bartholsen
 • Torill H. Larsen
 • Silje Høgås Landsholm
 • Aina Heimdal
 • Linn-Anita Lindal Ravn

Høyre

 • Jardar Jensen
 • Sissel Lind Høgås
 • Sunniva Gabrielsen

Senterpartiet

 • Skjalg Hamnes
 • Birgitte Rørvik Bruun

Sosialistisk Venstreparti

 • Anna Bartholsen Hagland

Fremskrittspartiet

 • Børge Bjørsvik