Dagens samiske ord 1.-8. februar

For å synliggjøre det samiske språket og gi deg en mulighet til å lære noen samiske ord, har vi samlet flere ord her. Trykk deg inn på datoene nednefor: