Befolkningsvekst i kommunen

Evenes kommune er i vekst, og det vises også på folketallet. I årets første kvartal ble det, til tross for ingen fødte - syv flere Evenesværinger.

Oversikt over inn- og utflytting:

Tabell hentet fra ssb.no.

Ordføreren i Evenes ser positivt på utviklingen
- Det er veldig positivt at vi ser økning i befolkningen i kommunen. Dette er delvis fordi vi har tatt imot flyktninger fra Ukraina. Det viktigste vi kan gjøre for å øke befolkninga enda mer fremover er å bygge flere boliger, slik at flere mennesker finner seg en plass å bo. Vi er helt avhengig av nye innbyggere for å sikre en fortsatt god skole, barnehage og god eldreomsorg, med gode tjenester til alle Evenesværinger. 

Det bygges over 100 boenheter i Evenes kommune i 2023. Disse fordeles mellom Bogen, Høgda, Parten og Liland.  Noen leiligheter er til leie, noen er på forsvarskontrakt, noen er til salgs og noen er med konseptet Leie-til-eie (LTE). LTE vil si at kommunen har kjøpt leilighetene, og leier den ut til deg i 3-5 år, før du får muligheten til å kjøpe den. Du kan få muligheten til Leie-til-eie om du er ung med stabil inntekt og betalingsevne, men mangler tilstrekkelig egenkapital. 

Det er jo ikke rart vi har befolkingsvekst i vår fantastiske kommune. Frivilligheten er høy i alle fritidsaktiviteter - og det er mange fritidsaktiviteter! Faktisk en aktivitet pr. 53. innbygger. Folk er snille med hverandre, arbeidsmarkedet blomstrer, og ikke minst bor vi i naturskjønne områder med kort vei fra flyplassen. Vi veit kor vi bor, og vi har det godt.

Ønsker du å flytte til Evenes?

Ta kontakt med kommunen tilflytterteam. De kan svare deg på det du måtte lure på!

Markedsføringsrådgiver Marita Tøsse, 936 72 721
HR-Rådgiver Torill Helene Larsen, 905 33 817
Ped. konsulent Birgitte Rørvik Bruun, 970 54 142

Følg oss gjerne på instagram @eveneskommune eller Facebook “Evenes kommune” for jevnlige oppdateringer fra oss.