Bål på St.hansaften

Som ansvarlig for båltenning under Sankthansfeiringen, har du en viktig oppgave i å sikre at alt går trygt for seg. Her er en detaljert veiledning for hvordan du kan opprettholde sikkerhet og orden rundt bålet:

 Forberedelser før båltenning

1.Velg et sikkert sted:

 • Finn et sted med god avstand fra bygninger, trær og annen brennbar vegetasjon.
 • Sørg for at bålet er plassert på et ikke-brennbart underlag som stein, sand eller grus

2. Innhent tillatelser:

 • Sjekk lokale forskrifter og innhent nødvendige tillatelser for bålbrenning.
 • Informer naboer og relevante myndigheter, som brannvesenet, om den planlagte båltenninge

3. Forbered brannslukkingsutstyr:

 • Ha bøtter med vann, brannslukningsapparat eller en hageslange lett tilgjengelig i tilfelle brannen må slukkes raskt.
 • Sørg for å ha nok folk som kan hjelpe til med slukkingen om nødvendig.

 

Under båltenning

4. Bygg bålet forsvarlig:

 • Bruk kun tørt og rent trevirke. Unngå materialer som kan avgi giftige gasser, som malte eller impregnerte planker.
 • Hold bålet i en kontrollerbar størrelse for å redusere risikoen for ukontrollert spredning5

5. Overvåk bålet konstant:

 • Bålet må alltid være under oppsyn av en ansvarlig voksen.
 • Hold barn og kjæledyr på trygg avstand fra flammene.

6. Vær oppmerksom på været:

 • Følg med på vindforholdene. Unngå å tenne bål i sterk vind, da dette kan føre til ukontrollert spredning av flammer og gnister.

Etter båltenning

7. Slukk bålet fullstendig:

 • Når bålet skal slukkes, hell rikelig med vann over flammene til det ikke er flere synlige glør igjen.
 • Rør om i bålet mens du heller vann for å sikre at alle glør og aske blir slukket.
 • Kontroller området etterpå for å sikre at det ikke er noen skjulte glør som kan blusse opp igjen.

8. Rydd opp etterpå:

 • Sørg for å rydde opp rundt bålet og fjerne eventuelle brennbare materialer som ligger igjen.
 • Sjekk området for søppel og sørg for at alt avfall blir forsvarlig fjernet.

Oppretthold god sikkerhet

9. Informer deltakere:

 • Informer alle som er til stede om sikkerhetsreglene rundt bålet.
 • Oppfordre til ansvarlig oppførsel og påminn om viktigheten av sikkerhet.

 

Det er ikke lov å bruke bålet som søppelbål, det skal være rent trevirke som brennes. Du som er ansvarlig for bålet skal påses at dette overholdes.

Du skal vurdere sikkerheten hvor vidt bålet skal tennes eller ikke, med tanke på å kunne ha full kontroll. Selv om det har regnet en del, så er det nokså tørt enkelte steder. Brannvesenet kommer til å ta noen kontroller rundt omkring for å prøve unngå søppelbrenning.

Ved å følge disse retningslinjene kan du som ansvarlig for båltenningen under Sankthansfeiringen sikre en trygg og hyggelig opplevelse for alle deltakere.

Husk at din rolle er avgjørende for å forhindre ulykker og skader, og for å sikre at tradisjonen kan feires på en trygg måte.

Ha en trygg og fin feiring !