Åpning kultursti Duorga/Snubba

Fredag 5. august er den offisielle åpningen av Duorga/Snubba kultursti der Sametinget og Evenes kommune er prosjekteiere. I samarbeid med Riksantikvaren (BARK-programmet) samt lokale ressurser som Snubba grendelag, Moski Reiseliv og Várdobáiki samisk senter er kulturstien nå klar for bruk.

Videostill fra huldrafilmen som linkes til via qr-kode på skilt kultursti Duorga/Snubba. 

Under Snubba-dagen fredag 5. august blir det åpning av kulturstien:

  • kl. 11.00 ved Snubba grendehus, offisiell åpning av Duorga/Snubba kultursti: Grenklipping v/ Sametingspresident Silje Karine Muotka. Ordfører Terje Bartholsen og leder i Snubba grendelag Bente Sigvaldsdatter Fankki deltar. Deretter blir det guidet vandring langs kulturstien v/ Geir Elvebakk Moski.
  • kl. 14.00 Taler offisiell åpning av kulturstien: Sametingspresident Silje Karine Muotka, Riksantikvaren Hanna Geiran og kommunens ordfører Terje Bartholsen. Hilsen fra Várdobáiki samisk senter v/ museumsleder Thomas Ole Andersen.

Info om Snubba-dagen finner du her. 

Program for Snubba.dagen 2022 

Kultursti-prosjektet er finansiert av Sametinget og Riksantikvaren.

Vi ønsker alle velkommen på åpningen og Snubba-dagen!