Åpent møte på Evenesmark grendehus

Evenes kommune inviterer til et åpent møte på Evenesmark grendehus der temaet vil være Områdeplan Evenes.
Planen omfatter området rundt flyplassen og Nautå næringsområde der nye arealer tillegges nye formål, primært næring.

Tid: 19.mai klokken 18-20
Sted: Evenesmark grendehus