Åpent møte om Ung inkludering

Evenes kommune inviterer til åpent møte mandag 19.september kl. 15.30 – 18.00 på Evenes skole. 

Nordland fylkeskommune gjennomfører et innspillsmøte med Evenes kommune.

Temaet er «Ung inkludering». Fylkeskommunen ønsker innspill fra ungdom, ansatte i skolen, kommunen, helse, kultur, lag og foreninger, NAV, lokalt arbeidsliv og samiske interesser for å lage en handlingsplan for ung inkludering i Nordland.

Møtet er åpent for alle. De som jobber med barn og unge er spesielt invitert. 

Servering av gryterett m/drikke fra kl. 15.30.
Møtet starter kl. 16.00 og vil foregå i samlingssalen ved Evenes skole. 

På grunn av matservering er det påmelding. Påmeldingfrist senest mandag 19.september kl 09.00 til Birgitte Rørvik Bruun
Mobil: 97054142. 
Meld også fra om evt allergier. 

Dette er et viktig møte som gjennomføres i alle kommuner eller regioner i Nordland. Det er viktig at vi møter opp og bidrar til gode innspill fra Evenes.

Det er laget et første utkast til handlingsplan for ung inkludering. Det kan oversendes på e-post ved å kontakte Birgitte. 

Les om arbeidet på Nordland fylkeskommunes hjemmeside: Vil ha innspill på ung inkludering i Nordland