Åpent informasjonsmøte om Slaggen Nærings- og industriområde, Bogen

Det avholdes åpent informasjonsmøte tirsdag 18. juni KL 1900 i forbindelse med at planprogram for Slaggen er lagt ut på høring og sendt naboer.

Møtet avholdes på rådhuset i Bogen, kommunestyresalen

Planadministrasjonen har blitt invitert til flere medlemsmøter for å kunne informere om plan og utviklingsprogrammet som er lagt ut på høring nå.

Interessen og spørsmålene har vist seg behov for at vi informerer om planprogrammet mer åpent, slik at vi når flest mulig. Det legges derfor til rette for et åpent informasjonsmøte.

Kommunen er klar over at det er kort kunngjøringstid, men viktigheten med å nå ut til flere er utslagsgivende for å holde informasjonen åpent.

TID: Tirsdag 18. juni 2024 Klokken 1900
STED: Rådhuset i Bogen, kommunestyresalen