Anskaffelse utleieboliger/- leiligheter

«Leie til eie» konsept i Evenes kommune

Evenes kommune ønsker å tilby et boligprogram for «Leie til eie».

Evenes kommune anskaffer boenheter (småhus/leilighet) som skal leies ut til aktuelle boligsøkere. Boligsøkere skal ved tildeling inngå avtale om kjøp av boenheten.

Konseptet «Leie til eie» gjør det mulig å kjøpe boenhet uten egenkapital, fordi man først leier i 3-5 år, for så å kjøpe når avtalt leieperiode er over. Verdistigningen blir egenkapitalen inn i kjøpet med tillegg av sparing i leieperioden.

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning 25.10 vil Evenes kommune kjøpe 6-12 boenheter som skal benyttes i dette programmet. Kommunestyrets vedtak blir publisert samme dag.

Det ønskes tilbud på boenheter med en normal/god standard som tilfredsstiller byggeteknisk forskrift, samt være mulig å seksjonere for salg enkeltvis. Boenhetene skal overleveres nøkkelferdig inkludert hvitevarer.

Evenes kommune vil primært ønske å inngå avtale med én tilbyder for alle boenhetene, men åpner subsidiært opp for å oppdele anskaffelsen på flere tilbydere. Hver tilbyder kan gi flere tilbud.

Tilbudet skal sendes til postmottak@evenes.kommune.no og skal merkes med “22/1627 - tilbud om boliger/leiligheter”

Interesserte inviteres til informasjonsmøte 4.oktober kl. 18:00 på Evenes rådhus for informasjon om ordningen. Påmelding innen 3.10 til: geir.sakariassen@evenes.kommune.no